Nadzory budowlane

Prowadzimy nadzory nad realizacją inwestycji typu :

• nadzór inwestorski
• nadzór autorski
• nadzór techniczny
• nadzór formalno-prawny – powiernictwo inwestycyjne

Nadzory powyższe obejmują branże : ogólnobudowlane, instalacji sanitarnych i elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych.