Świadectwa energetyczne

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo budowlane, budynki i lokale oddawane do użytkowania, sprzedawane lub wynajmowane MUSZĄ posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Analogicznie, do projektu budowlanego dołączona musi być projektowana charakterystyka energetyczna budynku, zgodna z metodologią sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów pozwala uzyskać wsparcie finansowe dla działań mających na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach. Do 20% wykorzystanej kwoty kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe może zostać spłacone dzięki uzyskanej premii termomodernizacyjnej lub remontowej. Warunkiem niezbędnym uzyskania premii jest dołączenie do wniosku audytu energetycznego lub remontowego.

Audyt energetyczny jest dokumentem zawierającym analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa zakres, oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zmniejszającego:

• koszty ogrzewania budynku
• koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej
• koszty wentylacji i klimatyzacji.

Wskazuje rozwiązania optymalne (w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii) mówiące co należy zrobić i jakie działania przeprowadzić pod względem technicznym, aby przyniosły najwyższe korzyści ekonomiczne.

Dysponując doświadczonym zespołem uprawnionych magistrów inżynierów budownictwa oraz energetyki, szybko i profesjonalnie przygotujemy dla Państwa świadectwa i pre-świadectwa energetyczne dla wszystkich typów budynków.

Wykonujemy certyfikaty energetyczne dla istniejących i nowo budowanych:

• mieszkań
• budynków mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych
• budynków komercyjnych (biurowce, magazyny, centra handlowe, hale)
• budynków użyteczności publicznej (szkoły, urzędy)

Zapewniamy kompleksową obsługę przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, w tym w szczególności wykonujemy audyty energetyczne.

Zapraszamy do współpracy deweloperów, firmy budowlane, architektów, agencje nieruchomości oraz klientów indywidualnych.