Ekspertyzy

Wykonujemy ekspertyzy budowlane dla celów remontowych i modernizacji budynków w zakresie opracowywanych projektów budowlanych, a także niezależne oceny techniczne obiektów istniejących i ich uszkodzeń , wraz z wytycznymi remontowo-naprawczymi.

Zakres opracowań :

• wykonywanie oceny technicznej w zakresie uszkodzeń, korozji i ubytków , oraz wskazanie ich przyczyn
• opracowywanie projektów wykonawczych ich napraw i zabezpieczeń